A-B testing

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak, že je vytvořeno několik variant a původní varianta A je ukázána polovině lidem, zatímco „vyzyvatelská“ nová varianta B druhé polovině lidí. Statistika pak určí, která z verzí lépe funguje pro daný cíl.

A-B testing pro větší efektivitu reklamy

U vyzyvatelské varianty A-B testingu se postupně mění funkční či designové prvky a postupným testováním nových verzí se směřuje ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie. Při A-B testování PPC systémů se tak například na určitou sadu klíčových slov nechá zobrazovat několik různých textů. Testováním obměňovaných kopií marketingový pracovník zjistí, jaký druh reklamy přiměje ke kliknutí více lidí.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně