Brainstorming

Brainstorming je skupinová kreativní technika a metoda vytváření co nejvíce nápadů na předem dané téma prostřednictvím kolektivní diskuze. Používá se k řešení problémů i generování nápadů. Brainstorming je založen na striktním oddělení kreativní fáze vymýšlení nápadů od jejich racionálního posuzování.

Brainstorming = lavina nápadů

Během brainstormingu může kdokoli z účastníků říct jakýkoliv nápad, který moderátor diskuze zapisuje na tabuli. Nedbá na možnost realizace nápadů, na jejich logiku a rozumnost. Brainstorming může občas přinést neobvyklé až bizarní návrhy.

Účastníci se vzájemně podporují ve vymýšlení a platí zásada, že nápady se nehodnotí a nekritizují, aby nedocházelo k brzdění toku myšlenek. Po brainstormingu přichází fáze, kdy se jednotlivé nápady hodnotí a případně se dopracovávají do takové podoby, aby byly realizovatelné. Brainstorming bývá základem plánování marketingové strategie či reklamní kampaně.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně