Budget

Slovo budget je označení převzaté z angličtiny a znamená rozpočet. Jde o sumu peněz přidělenou na určitou aktivitu či pro určité období.

Jako budget se označuje například firemní rozpočet, rozpočet na projekt nebo rozpočet nutný k chodu firmy. Budget se stanovuje buď jednorázově pro dané účely, může být ale také dán budget na určité období a na danou činnost. Svůj budget mají organizace, aktivity i události.

Budget a marketing

S pojmem budget se setkáváme například také v marketingu, kde se takto označuje rozpočet kampaně. Marketingový budget je tedy částka, která se očekává, že bude vynaložena na propagaci produktu nebo služby. Zahrnuje veškeré výdaje na aktivity spojené s propagací, jako je tvorba webové propagace, reklama, public relations, zaměstnání marketingových pracovníků i provoz kanceláří a podobně.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně