Efektivní marketingová strategie je základním kamenem vašeho úspěchu. Jde o to vytvořit hodnoty, které jsou pro vaše zákazníky atraktivní a zvýší kvalitu jejich života. Tyto hodnoty je pak potřeba komunikovat správným způsobem na správných místech. Je zde třeba také zhodnotit marketingovou činnost konkurence, abyste se mohli dostatečně odlišit a byli tak pro vaše zákazníky srozumitelní.

1.

Výhody vašich produktů

Zajistíme swot analýzu vašich produktů

Zjistíte objektivně silné a slabé stránky vašeho produktu, a zároveň také obchodní příležitosti a hrozby.

2.

Největší užitná hodnota

Provedeme analýzu konkurence

V obchodě jde o to být vidět a být výjimečný. Srovnání s konkurencí vám odhalí váš skrytý potenciál.

3.

Segmentace CS

Zaměříme správnou cílovou skupinu

Segmentace cílových skupin dle věku, pohlaví, vzdělání…to je jasné… Důležité je také zohlednit i zájmy a motivační spouštěče.

4.

Efektivní strategie

Google Analytics a váš web je cenným pomocníkem

Umíme najít a vyhodnotit faktory, které jsou exaktně změřené. Navíc máme srovnání se stovkami webů a známe trendy. Vaši firmu posuneme kupředu.

5.

Zvolený komunikační mix

Zajistíme optimální mediální mix

Media jsou nosiče vašich informací. Oslovují různé lidi v různých situacích a následně je ovlivňují. Hloubkovou analýzou zjistíme, kde budou vaše kampaně fungovat nejlépe.

6.

Komunikované sdělení &
kreativa

Jasně, srozumitelně, vtipně…

Vaše sdělení musí být pro zákazníky hodnotná, zajímavá, vtipná, kreativní… Především však jasná a srozumitelná.

komplexní
marketingová
strategie