Infiltration marketing

Základem infiltration marketingu (infiltračního marketingu) je napojení se do různých komunit a uživatelských skupin, v rámci kterých dochází k nenápadnému doporučování vlastních produktů a služeb. Infiltrační marketing spočívá ve vydávání se za skutečného člena dané komunity. Díky tomu si mezi ostatními uživateli získá důvěru a dokáže je přimět k využití doporučovaných služeb.

Infiltration marketing a diskuze

V oblasti online marketingu se taktika infiltračního marketingu využívá hojně na diskuzních serverech. Na nich může „falešný“ člen vyvolávat diskuzi k danému produktu, ptát se, chválit jej. Propagace produktů i služeb může být přímá i nepřímá.

Inflitrační marketing by měl být nenápadný a neagresivní. Pokud totiž uživatelé v členovi komunity odhalí marketingového pracovníka, negativní reakce může značce i uškodit. Při využívání této taktiky je tak třeba postupovat pomalu a opatrně, podílet se např. i na zapojování do diskuzí, které s produktem nesouvisí.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně