Jingle

Jingle je z angličtiny pocházející výraz pro reklamní znělku. Jedná se o krátkou píseň nebo melodii používanou pro komerční účely. Jingle se snaží upoutat pozornost diváka či posluchače, a proto kromě po sobě jdoucích tónů často obsahuje i zvuky jako zvonění, rachtání, klikání a další rytmické zvuky. Základem jingle bývá jeden akord nebo určité seskupení tónů, které se může opakovat a které reprezentuje určitý produkt ve spojení s jedním nebo více reklamními slogany.

Jingle je druhem zvukové propagace reklamní značky. Tvůrci jingle často pracují s úryvky populárních písniček, ve kterých jsou ale změněna slova tak, aby příhodně propagovala reklamovaný produkt nebo služb. Inzerenti využívají jingle především v televizních nebo rozhlasových reklamách, může být ale použit i jako nereklamní kontext, který má pomoci vymezit a zachovávat celkový image značky.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně