Média jsou nositelé našich sdělení. Výběr médií vychází z detailní znalosti cílové skupiny nejen v parametrech pohlaví, věk, vzdělání atd… Jde především o aktuální mentální nastavení skupiny lidí, kterým chceme vaše produkty či služby komunikovat. Pro efektivní kampaň v médiích musíme znát motivace vašich budoucích zákazníků a zasáhnout jejich záliby a vášně. 

Plánování médií znamená, že musíme detailně znát parametry VŠECH dostupných médií a umět s nimi analyticky zacházet. To však samo o sobě nestačí! Klíčovým faktorem je pak znalost výsledků již realizovaných kampaní, a to především v návaznosti na obchodní výsledky. Vše detailně vyhodnocujeme a zaznamenáváme. Máme tak vlastní DATABÁZI MEDIÁLNÍCH KAMPANÍ, která může pracovat i ve váš prospěch.

1.

Požadovaná CS

Motivace vašich budoucích zákazníků

Zjistíme, na co jsou vaši budoucí zákazníci citliví = na které podněty reagují. Motivace jsou v našich kampaních klíčové.

2.

Analytika nejvhodnějších médií

Najdeme, kde se vaši zákazníci nacházejí

Mediální trh známe velmi dobře, a víme, kde hledat vaše budoucí zákazníky. 

3.

Zkušenosti s reálnými výsledky kampaní

Máme zkušenosti s již realizovanými kampaněmi

Máme detailní data z již realizovaných kampaní, známe i jejich obchodní výsledky. Všechny naše zkušenosti budou pracovat pro vás!

4.

Výsledný marketingový mix

Umíme sestavit ideální mediální mix

Dle vašich představ i možností připravíme mediální mix, který osloví vaše budoucí zákazníky.

Dodáme mediální mix, který vám poskytne maximální výkon!