Postbuy

Každou mediální kampaň je třeba po jejím ukončení řádně vyhodnotit a vyvodit z ní závěry. Termínem postbuy (nebo také Post Buy či Postbuy Report) se označuje dokument, jehož obsahem je kompletní vyhodnocení proběhlé kampaně, a to včetně srovnání plánů a předpokladů s reálnými cíli.

Postbuy jako potřebný nástroj

Nutno podotknout, že se jedná o důležitou součást každé mediální kampaně. Postbuy přináší totiž důležité informace pro případné budoucí spouštění podobných kampaní. V každé postbuy analýze by měly být sledovány všechny hlavní mediální hodnoty, týkající se plánování i samotného nákupu. Zjišťuje se dosah, počet zhlédnutí, konverze ad.

Odborníci upozorňují, že samotná postbuy analýza by měla být jen jednou z dílčích prvků k vyhodnocení mediální kampaně a že evaluace on-line kampaně i jiných mediálních kampaní by postbuy analýzou neměla končit, musí být sledována i z dlouhodobého hlediska.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně