Dobré jméno vaší společnosti je zásadní předpoklad vašeho úspěšného působení na trhu. V současné době nestačí jen šířit působivá reklamní sdělení. Váš budoucí zákazník by vás měl potkávat jako firmu, která se ve svém oboru často vyjadřuje či publikuje. Přispíváte tak k edukaci svých budoucích zákazníků, kteří vás za to následně odmění svojí přízní… 

Je nezbytné mít kvalitní osobní vazby na redakce v klíčových médiích v daném oboru. Těm je pak potřeba servírovat správně zpracované podklady a další materiály, které mohou redaktoři použít pro svoji tvorbu. Budou o vás psát, budou se vás ptát na radu, budou vás citovat… Výsledný efekt je, že vaši zákazníci budou mít právem dojem, že jste odborníci a vaše produkty tak získají klíčovou nadhodnotu.

1.

Analýza současných PR výstupů

Analyzujeme vaše PR výstupy

Kde se o vás píše a co… Články, produktové tipy, diskuse - to vše je potřeba zhodnotit.

2.

Analýza PR aktivit konkurence

Analyzujeme PR aktivity konkurence

Jak působí vaše konkurence, kde a co se o ní píše, s čím má problémy, z čeho naopak těží,…

3.

Určení témat vhodných ke komunikaci

Zajistíme pro vás soubor vhodných témat pro vaši komunikaci

Nejde o to, jen psát. Musíme zvolit témata, která vaše budoucí zákazníky zajímají, nebo by měla zajímat. V tuto chvíli také určujete, jak o vás a vašem oboru vaši zákazníci uvažují a jakými kritérii vás budou posuzovat, až budou volit mezi vámi a konkurencí.

4.

Vytvoření vaší individuální databáze tematických médií

Vytvoříme vám databázi médií na míru

Jde o soubor vydavatelství a médií, pro která budou vaše témata zajímavá a kde je potenciál toho, že vaše tiskové výstupy uveřejní.

5.

Tvorba článků pro konkrétní média

Vytváříme články na míru

Články píšeme pro vaše budoucí zákazníky. Každé periodikum má trošku odlišné čtenáře a je pro to klíčové vytvářet takové výstupy, které budou maximálně v souladu s nastavením a očekáváním každé skupiny vašich zákazníků.

6.

Komunikace s jednotlivými redakcemi

Aktivně komunikujeme s vybranými periodiky

Jen aktivní komunikací se vytváří a posiluje vztah s redakcemi. Jen tak budeme mít přehled o tom, jak individuálně nastavit vaše výstupy, aby byly pro média atraktivní a ráda je uveřejňovala.

7.

Umístění vašich výstupů

Monitorujeme výsledky práce

Vždy budete mít přehled o tom, kde se vaše články vyskytují.

8.

Monitoring a vyhodnocení vaší kampaně

Detailně vyhodnocujeme vložené prostředky

Perfektní zpětná vazba ke každé kampani je pro nás samozřejmostí.

Efektivní PR kampaň = dobré jméno a pověst vaší značky