SOM - Share of Mind

Pod zkratkou SOM se mohou skrývat dva různé významy. Buď označuje Share of Market, nebo Share of Mind. V druhém případě jde o podíl na myslích cílové skupiny, a to vždy v určité kategorii. Share of Mind se vyjadřuje v procentech a označuje, kolik procent reprezentativního vzorku dané kategorie si jako první vzpomene právě na danou značku, produkt nebo službu.

Zjišťování SOM – Share of Mind bývá častým úkolem mnoha průzkumů trhu. SOM úzce souvisí se sílou značky a s účinností reklamy, které jsou nasazeny. SOM se tak měří v různých obdobích, často např. před spuštěním reklamní kampaně a těsně po ní. Dokáže odhalit, zda vedla konkrétní kampaň k upevnění značky do mysli veřejnosti.

Výzkum Share of Mind - příklad

Reprezentativním příkladem může být výzkum SOM na to, co si mladí lidé jakou značku nápoje s kolovou příchutí si jako první vybaví. S více než 50 % procenty zaujímá největší podíl Coca Cola, s více než 30 % Pepsi ad. Tvoří-li součet hodnotu 100, lze s Share of Mind pracovat stejně jako s podílem na trhu (Share of Market).

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně