SWOT analýza

SWOT analýza je analytická metoda používaná ke zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících úspěch určitého produktu, kampaně či strategie, a to převážně v marketingu. Díky její univerzálnosti je ale využívána například i k hodnocení osob během pracovního pohovoru a podobně.

V čem spočívá SWOT analýza?

Metoda zvaná SWOT analýza má svůj název odvozen od počátečních písmen anglických slov označujících faktory, které jsou v rámci této analýzy hodnoceny:

  • Strengths – silné stránky
  • Weaknesses – slabé stránky
  • Opportunities – příležitosti
  • Threats – hrozby

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky konkrétního produktu, zatímco příležitosti a hrozby se týkají trhu a prostředí, které tento produkt obklopuje.

Přestože je princip SWOT analýzy jednoduchý, je třeba dbát na určitá pravidla (např. hodnocení výhradně klíčových a objektivních faktorů), aby její výsledky byly spolehlivé a mohla být správně zavedena opatření omezující slabé stránky a podporující silné stránky produktu.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně