A-B testing

A-B testing

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak, že je vytvořeno několik variant a původní varianta A je ukázána polovině lidem, zatímco „vyzyvatelská“ nová varianta B druhé polovině lidí. Statistika pak určí, která z verzí lépe funguje pro daný cíl.