Ad Awareness

Ad Awareness

Nezanedbatelnou část vysílacího času televizních stanic tvoří reklama. Reklam je však tolik, že je mnohdy divák přestává vnímat. Jak a jestli lidé vůbec konkrétní reklamy vnímají, to popisuje výraz Ad Awareness.

Pojem Ad Awareness v překladu znamená povědomí o reklamě. Jde o termín, který se používá při výzkumech, kdy je zjišťováno, kolik lidí si danou reklamu vybaví, tedy kolik lidí si ji zapamatovalo. Ad Awareness má dvě formy.

Ad Awareness – spontánní vs. podpořené povědomí

V případě spontánního povědomí se konkrétní reklama divákům vybaví sama. Ve výzkumech se zjišťuje otázkami ve stylu „Kterou reklamu na pivo si pamatujete? Co v ní bylo?"

Naopak podpořená znalost reklamy se ve výzkumech zjišťuje tak, že se pokládá dotaz přímo na konkrétní spot. Například „Pamatujete si novou reklamu na tento prací prášek? Dokážete ji popsat?“