B2C – Business To Customer

B2C – Business To Customer

B2C je akronym pro anglické slovní spojení Business To Customer, které se dá přeložit jako „obchodník zákazníkovi“. Jedná se o klasický druh marketingu, kdy obchodník nabízí svůj produkt nebo značku široké cílové skupině spotřebitelů. Odlišným druhem marketingu je Business To Business (B2B), který cílí na firmy a jejich manažery.

B2C v praxi

Příklady B2C marketingu můžeme vidět všude kolem nás – televizní reklamy, bannerové reklamy na internetu nebo třeba billboardy jsou plné reklam a kampaní na produkty, které jsou určeny pro velké masy spotřebitelů. Jedná se o tzv. rychloobrátkové zboží (FMCG), mezi něž patří například potraviny, oblečení, nápoje, kosmetika, apod.

Reklamní kampaně v rámci B2C marketingu musí být dostatečně originální, kreativní a zapamatovatelné, aby získali pozornost tisíců či milionů potenciálních zákazníků. Marketingoví experti, kteří plánují B2C strategie, vychází z teorií, že zákazníci se při nákupu často rozhodují podle emocí, reagují na slevy a další akce na podporuje prodeje a zboží si pořizuje jen pro svou osobní potřebu (ne k dalšímu zisku jako v rámci B2B marketingu).