Cílová skupina

Cílová skupina

Cílová skupina je předem definovaný okruh lidí, který má určitá komunikační kampaň přímo či nepřímo zasáhnout a ovlivnit. Podle cílové skupiny se musí volit odpovídající postupy kampaně. Cílová skupina má být prostřednictvím projektu ovlivněna či z jeho realizace čerpat výhody, aniž by se na realizaci sama podílela.

Cílová skupina a kritéria pro její dělení:

Jednotlivá kritéria se pak samozřejmě prolínají a díky tomu existuje velké množství cílových skupin. Například cílová skupina tvořena ženami od 30 do 50 let, které mají středoškolské či vyšší vzdělání, se bude označovat jako Ž 30-50 SŠ+.

Určení cílové skupiny je nedílnou součástí spolehlivé a účinné marketingové strategie. Znalost potřeb osob, na které je kampaň určená, je velkým pomocníkem jak při vývoji, tak pří aplikaci efektivní reklamy i celé strategie marketingu. Správně definovaná cílová skupina je důležitým základem pro volbu jazykových prostředků použitých v reklamě, ale například i pro výběr distribučního kanálu a dalších faktorů přímo se podílejících na výsledku kampaně.

Naše společnost PROPEOPLE marketing s.r.o. dokáže spolehlivě určit a zasáhnout cílovou skupinu tak, aby vaše reklama či mediální kampaň byla efektivní a účinná. Díky zkušenostem víme, jaké prostředky a postupy si daná cílová skupina žádá a jak s ní pracovat.