Deník

Deník

Jako deník se označuje denně vycházející tištěné periodikum, noviny, které obsahují zpravodajství i publicistiku.

Deník vychází nejčastěji 6x týdně, některé deníky ale mohou vycházet 5x (například Hospodářské noviny) nebo naopak 7x týdně (například Blesk). Podle času vycházení rozlišujeme raníky, které mají uzávěrku večer předem. Méně často se objevují poledníky a večerníky, které informují o událostech konkrétního dne. Jde však o spíše historickou záležitost, s nástupem online zpravodajství, které informuje okamžitě a po celý den, vycházejí deníky jednou denně, ráno.

Deník můžeme dělit na celostátní či regionální.