Direct marketing

Direct marketing

Direct marketing, neboli přímý marketing je forma reklamy, při které společnosti a organizace komunikují v přímém kontaktu se zákazníky. Direct marketing spočívá ve snaze odstranit anonymitu zákazníka, zaměřuje se na konkrétní potřeby, snaží se díky personalizaci přizpůsobit nabídku tak, aby co nejpřesněji naplňovala požadavky konkrétní skupiny oslovených. Příkladem direct marketingu je direct mail nebo telemarketing.

Direct marketing využívá databáze

Direct marketing odlišuje od jiných druhů marketingu práce s databázemi potenciálních zákazníku, jejich systematizace, třídění, analýzy. Databáze využívané pro direct marketing většinou obsahují kromě jména další informace jako je kontakt (emailové adresy, telefonní čísla, adresy), nákupní historii či demografické informace. Marketingová sdělení jsou adresována přímo konkrétním lidem z databází, vytipovaným potenciálním zákazníkům.