Halo effect

Halo effect

 

Jako halo effect se v reklamě označuje přenos účinku komunikace jedné značky na značku jinou, případně na produkt. Jde o parazitní jev, který nastane, když spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami či produkty.

Halo Effect může být pozitivní i negativní

Pojem halo effect pochází z psychologie a označuje tendenci přenášet pozitivní nebo naopak negativní dojmy vypozorované z jednoho osobnostního rysu na další rysy. Používá se nejen pro osoby, ale i značky, společnosti a produkty.

Jedná se o tedy chybu, kdy si na základě pozorování jednoho znaku vytváříme celkový dojem o pozorovaném. Halo effect funguje v pozitivním i negativním směru. Jakmile má pozorovatel rád jeden aspekt pozorovaného, pravděpodobně bude jeho celkový dojem kladný. Pokud naopak nějaký rys nemá rád, bude spíše negativně hodnotit celou pozorovanou osobnost, značku, společnost či produkt. Halo effect je tak jednou z chyb prvního dojmu.