Internetový marketing

Internetový marketing

Internetový marketing nebo také online marketing je komplex veškerých strategií, které propagují jakýkoliv produkt, služby či celou firmu na internetu.

Internetový marketing využívá různé digitální technologie

Obecně lze říci, že internetový marketing znamená využívání internetu k marketingovým aktivitám a jejich podpoře. Vychází z klasického marketingu, avšak odehrává se ve specifickém prostředí internetu a k naplnění svých cílů využívá možnosti nabízené internetem a digitálními technologiemi. Pod internetový marketing spadá například internetová prezentace a propagace firmy či produktu.

Někdy se internetový marketing označuje také jako elektronický marketing nebo e-marketing. Je to nepřesné, protože tento pojem zahrnuje veškeré marketingové aktivity probíhající prostřednictvím elektronických zařízení, takže internetový marketing, mobilní marketing a podobně.