KPI - Key Performance Indicator

KPI - Key Performance Indicator

KPI (Key Performance Indicator) je v českém znění "klíčový ukazatel výkonu". Jde o obecné označení ukazatele, který slouží k měření výkonu a tedy k posouzení vlastních úspěchů. V různých oblastech se využívají různé klíčové ukazatele výkonu, měření úspěšnosti se také liší metodicky v jednotlivých společnostech.

Key Performance Indicator a jeho indikátory

Pro prodejce může být KPI počet prodaných kusů za den, v reklamním odvětví se používají různé indikátory. Adekvátním a hojně využívanými KPI jsou např. míra prokliku (CTR), konverzní poměr (CR), cena za proklik (CPC) či cena za provedenou akci (CPA).

Hodnota KPI tak určuje, s jakým úspěchem v dané oblasti se konkrétní společnosti či jednotlivému zaměstnanci daří. Pomocí této hodnoty lze hodnotit a odměňovat manažery i samotné zaměstnance.