Marketing

Marketing

Existuje mnoho definic pojmu marketing a takřka všechny se shodují na tom, že jde o proces, zaměřený na uspokojování potřeb klienta. Podle AMS (American Marketing Association) je marketing souborem procesů pro komunikaci, vytváření, dodávku a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, díky čemuž jednotlivé organizace profitují.

Marketing je základním nástrojem firem

Ať už chápeme pojem marketing jakkoliv, setkáváme se s ním denně. V současné době se kromě tradičních marketingových přístupů uplatňují i přístupy v oblasti online marketingu, které mají svá specifika. Pokud chce člověk či firma uspět na trhu, bez kvalitního a promyšleného marketingu nemá většinou šanci.

Naše společnost PROPEOPLE marketing s.r.o. umí maximálně využít potenciálu všech marketingových nástrojů a vytvořit ideální spojení mezi zákazníkem a společností. Naše motto, kterým se řídíme při každé zakázce, zní: „Marketing musí prodávat!“