Marketingový mix 4P

Marketingový mix 4P

Termín 4P označuje čtyři složky marketingového mixu, které vycházejí z tradičních marketingových teorií. 4P jsou hlavní nástroje, které by měl brát v potaz každý marketingový manažer. A nezáleží na tom, zda se jedná o malou společnost, kterou vlastní dva přátelé, či nadnárodní korporaci – marketingová strategie je totiž vždy klíčová a její nastavení může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu firmy. Zvolit marketingový mix 4P a jeho jednotlivé složky tak, aby byly v ideálním poměru, není však vůbec snadné.

Marketingový mix 4P přivedl do teorie marketingu James Culliton na konci 40. let 20. století. S tímto modelem pracovali také Richard Clewett, Jerry McCarthy nebo Neil H. Borden a Philip Kotler, který marketingový mix 4P zpopularizoval.

Co tedy konkrétně označuje marketingový mix 4P?

1. Product

Tento pojem označuje výrobek, který firma uvádí na trh. Do kategorie produktu ovšem nespadá pouze samotný výrobek, ale také jeho design, obal, poskytovaná záruka, servis a další služby, které poskytují zákazníkům určité benefity. Celkově se dá říci, že tento pojem označuje všechny faktory, které rozhodují o tom, jak spotřebitel bude hodnotit naplnění svých očekávání ohledně nabízeného produktu.

2. Price

Tato složka zahrnuje cenovou politiku produktu. Cena produktu určuje spolu s jeho vlastnostmi pozici mezi ostatními produkty na trhu – zda jde o levný, běžný či luxusní produkt. Cenou se nemyslí pouze finanční hodnota, za níž se produkt prodává, ale i například slevy, termíny placení, splátky nebo náklady na servis.

3. Placement

Tento pojem v překladu doslovně znamená místo, ale významově se vztahuje k distribuci produktu. Nejedná se pouze o fyzické místo prodeje (např. konkrétní obchod), ale tato složka 4P zahrnuje všechny způsoby, jak si může zákazník produkt zakoupit. Do této kategorie spadá například možnost dopravy a přepravy zboží nebo dostupnost produktu.

4. Promotion

I když je propagace uvedena jako poslední složka marketingového mixu 4P, rozhodně je velmi významná. Propagací se rozumí komerční komunikace prodávajícího směrem ke kupujícímu a zahrnuje v sobě všechny způsoby, jak se kupující dozví o produktu. Řadí se sem například public relations nebo reklama a další způsoby marketingové komunikace.

Chcete, aby se o vašem produktu lidé dozvěděli? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme! V PROPEOPLE marketing s.r.o. jsme specialisté na marketing i PR a vhodně zvolenými strategiemi váš produkt opravdu zviditelníme.

Nutno ale podotknout, že v současnosti je již marketingový mix 4P překonaný. Na tento marketingový mix navázal marketingový mix 5P a později marketingový mix 4C, podle něhož se marketingová strategie má orientovat z pohledu kupujícího a ne prodávajícího jako u modelu 4P.