Marketingový mix 5P

Marketingový mix 5P

Zkratka 5P označuje marketingový mix a jeho jednotlivé kategorie, podle nichž by se měla tvořit firemní marketingová strategie. Marketingový mix 5P navazuje na marketingový mix 4P, k němuž přidává další složku - „people“ neboli lidé. Tento model je tvořen z pohledu firmy či výrobce produktu.

Marketingový mix 5P a jeho složky:

První čtyři složky marketingového mixu najdete u hesla 4P. Pojmem „people“ se v modelu 5P rozumí zaměstnanci firmy, kteří tvoří přidanou hodnotu díky svým vlastnostem, znalostem, hodnotám či zkušenostem. Přidaná hodnota se poté projeví na kvalitě, vlastnostech či funkci produktu.

Naše firma počítá s touto pátou složkou marketingového mixu a ve svých řadách má profesionálně vyškolené a zkušené odborníky, kteří produkují prvotřídní reklamní texty nebo vymýšlí efektivní marketingové strategie. Vytvořte si s naší pomocí ideální marketingový mix!