Mediální zákony

Mediální zákony

Mediální zákony jsou obecně závazné právní předpisy regulující činnost médií. Nejdůležitější české mediální zákony pokrývají fungování všech hlavních mediálních odvětví. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání určuje kdo a za jakých okolností může rozhlasově či televizně vysílat a zřizuje Radu pro rozhlasové televizní vysílání. Zákon o právech a povinostech při vydávání periodického tisku zase upřesňuje povinné údaje každých novin, kdo odpovídá za tištěný obsah atd.

Mediální zákony doplňuje i trestní řád

Mezi další mediální zákony patří zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a zákon o regulaci reklamy. Fungování veřejnoprávních médií regulují zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Mediální zákony doplňují i další předpisy, například trestní řád, podle kterého média nesmí uvádět údaje z trestních řízení.