Page view

Page view

Anglický pojem page view se do češtiny překládá jako zhlédnutí či zobrazení webové stránky. Page view je číslo, které značí celkový počet zobrazení konkrétní webové stránky.

Page view patří k základním analytickým nástrojům v internetovém marketingu. Pomocí tohoto jednoduchého nástroje se dá měřit návštěvnost webu, počet přečtení konkrétního článku či podle výsledného čísla plánovat reklamní kampaň. Page view může také sloužit k analýze úspěšnosti webu v porovnání s konkurencí.

Page view vs. unique user

Pojem page view je charakteristický tím, že neodpovídá reálným uživatelům, jelikož opakované návštěvy webové stránky jedním uživatelem se počítají znovu. Oproti page view tak vystupuje pojem unique user, který zobrazení stránky počítá podle IP adresy, přičemž ani tento způsob nedává rovnítko mezi počet zobrazení a počet reálných uživatelů, kteří stránku navštívili.