Pixel

Pixel

Pixel je jednotka velikosti používaná v digitální grafice. Název vznikl zkrácením anglických slov picture element, což znamená obrazový prvek. Pixel se také označuje zkratkou px.

Pixel = jeden bod na monitoru

Pixel je nejmenší jednotkou digitální rastrové grafiky a představuje jeden bod obrázku zadaný svou barvou, případně jeden svítící bod na monitoru.

U barevných obrazovek se každý pixel skládá ze tří svítících obrazců odpovídajících základním barvám, tedy červené, modré a zelené. Body na obrazovce tvoří čtvercovou síť a každý jednotlivý pixel lze přesně a jednoznačně určit podle jeho souřadnic.

Počet pixelů, který lze zobrazit na obrazovce, se označuje jako rozlišení monitoru a udává se jako počet sloupců a řádků. Nejpoužívanější rozlišení jsou 640x680, 1024x768, 1280x800 a 1600x1200.