Skyscraper

Skyscraper

Skyscraper neboli mrakodrap jasně vystihuje podstatu tohoto formátu internetové reklamy. Skyscraper představuje vertikálně umístěný reklamní proužek o velikosti 160x600 pixelů, v užší podobě pak 120x600 pixelů. Reklamní proužek se umísťuje na prázdné boky internetových stránek, nachází se tedy na viditelném místě, přesto však nezasahuje do samotného obsahu webu.

Na jedné internetové stránce může být obsaženo hned několik reklamních prostorů tohoto typu. Skyscraper lze umístit na pravý i levý bok. Může být na konkrétním místě pevně uložen nebo se může dynamicky pohybovat v závislosti na posuvu stránky tak, aby byl viditelný v jakékoliv poloze.