SOM-Share of Marketing

SOM-Share of Marketing

Share of Market, slovní spojení, které se ukrývá pod zkratkou SOM, vyjadřuje, jaký podíl na trhu má konkrétní inzerent, značka či produkt za určité období. Podíl na trhu se vždy udává v procentech. Čím větší hodnotu tak SOM má, tím je postavení na trhu v určité oblasti výraznější. Pokud jde o jedinou inzerci/produkt, může dosahovat SOM i 100 %.

Share of Market navíc může vyjadřovat i další hodnoty. Vyjadřuje-li podíl na celkových objemech prodejů, označuje se zkratkou VOM SOM, pokud označuje podíl na celkových tržbách, pak se obvykle značí zkratkou VAL SOM.