SPAM

SPAM

Pod pojmem SPAM se dnes rozumí nevyžádané reklamní sdělení šířené internetem masovým způsobem. Nejedná se ale jen o nevyžádané e-maily, ale obecně o veškeré nevyžádané reklamy, jako jsou například různé reklamní příspěvky vkládané do diskuzních fór, komentářů, blogů atd.

Pro SPAM se v současnosti používají také zkratky UBE (Unsolicited Bulk Email) nebo UCE (Unsolicited Commercial Email)

Historie SPAMu je delší, než historie samotného internetu. První nevyžádaná reklamní sdělení se hromadně posílala již pomocí telegrafu. První internetový SPAM pak byl zaslán pravděpodobně roku 1978.

Je posílání SPAMů za zákona povoleno?

Šíření SPAMů je regulováno Zákonem o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.). Ten vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy o zasílání reklamních sdělení. SPAM podle něj tedy může obchodník zaslat pouze v případě, když je adresátem jeho zákazník, který zasílání těchto sdělení neodmítl nebo mu k němu poskytl souhlas. Tento zákon byl za dobu své existence již několikrát novelizován a dohled nad ním drží Úřad pro ochranu osobních údajů.