SPIR

SPIR

SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu

Profesní sdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) seskupuje subjekty, kteří se pohybují v oblasti internetové reklamy. V současné době sdružuje kolem 60 členů. Členská základna je přitom zastoupena z obou stran: na jedné straně obsahuje zástupce internetových médií, a tedy i poskytovatelů reklamního prostoru, na straně druhé pak zástupce zadavatelů internetové reklamy.

Sdružení pro internetovou reklamu a jeho vznik

Sdružení pro internetovou reklamu SPIR existuje od roku 2000. V roce 2014 došlo k oficiálnímu přejmenování na Sdružení pro internetový rozvoj, zažitá zkratka SPIR zůstala zachována. Hlavním důvodem k přejmenováním byl fakt, že se sdružení v současnosti nezabývá jen reklamou samotnou, nýbrž i obsahem a dalšími oblastmi.

Sdružení pro internetovou reklamu realizuje projekty různého zaměření, např. monitoring návštěvníků internetu NetMonitor či monitoring internetové reklamy AdMonitoring. Dalšími projekty jsou např. AdAudit či odborná konference IAC.