SWOT analýza

SWOT analýza

SWOT analýza je analytická metoda používaná ke zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících úspěch určitého produktu, kampaně či strategie, a to převážně v marketingu. Díky její univerzálnosti je ale využívána například i k hodnocení osob během pracovního pohovoru a podobně.

V čem spočívá SWOT analýza?

Metoda zvaná SWOT analýza má svůj název odvozen od počátečních písmen anglických slov označujících faktory, které jsou v rámci této analýzy hodnoceny:

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky konkrétního produktu, zatímco příležitosti a hrozby se týkají trhu a prostředí, které tento produkt obklopuje.

Přestože je princip SWOT analýzy jednoduchý, je třeba dbát na určitá pravidla (např. hodnocení výhradně klíčových a objektivních faktorů), aby její výsledky byly spolehlivé a mohla být správně zavedena opatření omezující slabé stránky a podporující silné stránky produktu.