Unikátní návštěvník-Unique user

Unikátní návštěvník-Unique user

Unikátní návštěvník (anglicky Unique User) je pojem z internetového prostředí. Jedná se o návštěvníka, který za určité časové období navštíví danou webovou stránku.

Unikátní návštěvník = reálný uživatel?

Opakovaná návštěva toho samého návštěvníka se do statistik nepočítá, což znamená, že počet unikátních návštěvníků by se měl teoreticky rovnat počtu reálných uživatelů internetu (doplnění viz níže). Unikátní návštěvník je v podstatě ukazatelem úspěšnosti webu ve srovnání s jinými weby. Statistika unikátních návštěvníků se většinou počítá za jeden měsíc.

Unikátní návštěvník ovšem nemusí vždy odpovídat skutečnosti, jelikož se Unique User počítá podle IP adresy. Když tedy jeden člověk navštíví webovou stránku z notebooku, poté ze stolního počítače v kanceláři a nakonec z mobilu, tak bude jako unikátní návštěvník započítán třikrát.