Wear out efekt

Wear out efekt

Wear out efekt

O takzvaném wear out efektu mluvíme v souvislosti s jakýmkoli reklamním spotem nebo inzerátem. Jedná se o efekt, který nastává v momentě, kdy daný reklamní prvek ztrácí svoji oblíbenost a účinnost, kdy už konzumenty začíná obtěžovat a ti na něj začínají postupně reagovat negativně.

S wear out efektem se setkáváme u všech druhů reklamních kampaní, ať už televizních, rozhlasových, tištěných a tak dále.

Jak zabránit wear out efektu?

Z výše uvedeného vyplývá, že wear out efekt je jakýsi negativní důsledek toho, že inzerát či reklamní spot jsou v oběhu již dlouho a pro lidi se staly nezajímavými, až obtěžujícími.

Existují tedy způsoby, jak wear out efekt oddálit nebo se mu alespoň částečně vyhnout. Dělá se tak pomocí úpravy obsahu reklamní kampaně, snížení intenzity mediálního nasazení neboli frekvence výskytu v médiích či obměňování různých kreativních variant reklamy – obrázků, TV spotů, rozhlasových spotů atd.