WEB 2.0

WEB 2.0

Pojem WEB 2.0 označuje takzvanou novou generaci webu, tedy takové služby internetu, které jsou pro momentální vývojovou etapu webu typické.

Termín WEB 2.0 se u nás používá cca od roku 2004. Ve světě jej poprvé použila Darcy DiNucci už roku 1999 pro web, který se tehdy začínal vyvíjet a přicházet.

Základní charakteristikou pro WEB 2.0 je interaktivita, výborným příkladem jsou tedy sociální sítě, blogy, Ajax, RSS a tak dále. Zastřešujícími servery pro WEB 2.0 jsou například YouTube, Wikipedia, MySpace, Facebook a tak dále.

Základní charakteristické rysy pro WEB 2.0