Benchmark

Jedním z nástrojů strategického marketingu, který je běžně používán, je benchmark nebo také benchmarking. Pojem benchmark označuje srovnávací veličinu či kritérium, podle níž se hodnotí výkon firmy, prodávanost produktu, návratnost investic, apod. Primárním cílem benchmarku je tedy získat údaje, které dané firmě pomohou zlepšovat jejich činnost a výkonnost.

Benchmark v praxi

Pokud tedy chce firma hodnotit úspěšnost svých dosažených prodejů za určité období, tak nejlepším měřítkem je buď porovnat aktuální údaje s těmi předešlými (např. prodejnost v roce 2016 je benchmark pro rok 2017), nebo je srovnat s konkurencí a jejími výsledky. Pokud chce firma uspět na trhu, mít přehled o své činnosti a mít výhodu nad konkurenčními společnostmi, tak by benchmark neměl chybět v její marketingové strategii.

Benchmarking se také dělí na několik typů – konkureční, funkcionální, procesní, zákaznický a taktický. Podle prostředí se benchmark rozlišuje také na interní (srovnávání výkonnosti uvnitř firmy) a externí (porovnání s konkurencí).

Se získáváním informací o konkurenci se úzce pojí pojem Competitive Intelligence neboli konkurenční zpravodajství.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně