Bigboard

Termínem bigboard se označují venkovní reklamní plochy o rozměrech 9,6x3,6 metrů. Svou velikostí tak tvoří pomyslný střed mezi megaboardem a billboardem. Bigboardy se řadí mezi klasické reklamní nosiče a tvoří důležitou součást marketingového mixu. Patří do velké skupiny venkovní, tj. outdoorové, reklamy. Obvykle se bigboardy umísťují podél cest, umožňují tak velký dosah a díky své velikosti si reklamy tohoto typu všimne velké množství lidí.

Bigboard – reklama cílená na masy

Bigboard bývá upraven tak, aby byl viditelný z velké vzdálenosti a i za špatného počasí a v noci. Umísťuje se proto na vysoké sloupy betonové či kovové konstrukce a bývá osvětlen. Bigboard je vhodným reklamním formátem pro produkty či služby, které mají potenciál zaujmout širokou masu, zpravidla se nepoužívají pro specifické cíle, určené jen vybrané skupině osob.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně