Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace označuje jednotnou a vnitřně soudržnou komunikaci směrem od producenta k zákazníkům. Pod pojmem integrovaná komunikace se tedy nenachází například pouze masmediální reklama, ale v podstatě všechny aktivity, které společnost, výrobce či majitel značky dělá směrem ke klientovi. Jednotlivé prvky komunikace by navíc měly být vzájemně provázané a konzistentní – proto se zavedl termín integrovaná komunikace.

Integrovaná komunikace - od letáků až po celebrity

Základní složkou integrované komunikace je reklamní činnost – masmediální reklama, letáky, katalogy, public relations či direct mail. Kromě toho ale integrovaná komunikace také zahrnuje například cenu produktu i jeho balení, komunikaci v místě prodeje, komunikaci uvnitř společnosti, etický kodex, ekologické aspekty či dokonce celebrity, které propagují značku nebo jinak spolupracují s danou společností.

Integrovaná komunikace je základem komunikačních agentur, které se právě soudržností a konzistentností komunikace odlišují od agentur reklamních.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně