Klamavá reklama

Klamavá reklama je šíření informací o produktu či podniku, které o něm vyvolají nepravdivou, a tedy klamnou představu. Jedná se o jednání spadající do kategorie tzv. nekalé soutěže v reklamě. Prostřednictvím klamavé reklamy může subjekt vygenerovat zisk a prospěch, a to na základě zkreslených, nepravdivých informací.

Jakou formu může mít klamavá reklama?

Klamavá reklama se může objevit v mluveném a psaném projevu, ale i prostřednictvím fotografií, videí a podobně. Platformou pro její šíření jsou často různá masmédia.

Zajímavé je, že údaje, které klamavá reklama udává, mohou být i pravdivé. O tom, zda reklama je či není klamavá, rozhoduje fakt, jestli dané informace mohou být vzhledem k okolnostem (např. zatajení podstatného faktu) interpretovány špatně a člověka uvést v omyl. Klamavá reklama je například i několikanásobně větší obal, než by byl na onen reálný produkt zapotřebí.

Za klamavou reklamu se naopak nepovažuje přehánění typu „nejlepší, nejoblíbenější“, které každý běžný spotřebitel vnímá s rezervou.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně