Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobuje újmu jiným značkám či zákazníkům.

Nekalá soutěž v reklamě a legislativa

Nekalá soutěž v reklamě je definována v občanském zákoníku, respektive zákonem č. 89/2012 Sb. Podle tohoto zákona spadá nekalá soutěž v reklamě pod speciální skutkové podstaty v oblasti nekalé soutěže. Nekalá soutěž v reklamě může mít tyto podoby:

  • klamavá reklama
  • klamavé označování zboží a služeb
  • vyvolání nebezpečí záměny
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele
  • podplácení
  • zlehčování
  • srovnávací reklama
  • porušení obchodního tajemství
  • ohrožení zdraví a životního prostředí
  • dotěrné obtěžování (spam)

Stížnost na konkrétní reklamu může podat kdokoliv, a to Radě pro reklamu. Ta je však nestátní organizací, a tak nemůže udělovat finanční pokuty či jakékoliv jiné sankce. Rada pro reklamu tak vydává pouze rozhodnutí ve formě doporučení.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 774 11 71 71, e-mail: libis@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně