Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je samostatné nestátní sdružení, které reguluje reklamní trh. V roce 1994 Radu pro reklamu založili sami čeští zadavatelé, agentury a média s cílem (po vzoru vyspělých evropských států) doplnit legislativu o etické podmínky pro reklamu. Státní orgány reklamu příliš neregulují, a tak Rada pro reklamu slouží jako samoregulace, která zabraňuje morálnímu a etickému poškození společnosti reklamním trhem.

Rada pro reklamu vydává pouze doporučení

Všichni členové Rady pro reklamu se zavázali, že budou dodržovat pravidla vyjádřená v Kodexu reklamy. Na reklamu v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkových služeb, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu může veřejnost v případě nerespektování pravidel Radě pro reklamu podat stížnost. Rada pro reklamu stížnost posoudí a vydá rozhodnutí, která mají formu doporučení.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně