Etický kodex reklamy

Etický kodex reklamy je soubor pravidel a přijatelných norem chování subjektů působících na reklamním trhu. Etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu za účelem samoregulace reklamy v České republice. Reklama by podle kodexu měla být pravdivá, slušná a čestná a splňovat etická hlediska působení reklamy. Ačkoli není možné vymáhat dodržování kodexu soudem, je v zájmu firem – zachovávají si tak dobrou pověst a může jim to pomoci v konkurenčním boji.

Etický kodex reklamy a jeho obsah

Etický kodex reklamy nabádá k odpovědnosti vůči spotřebiteli a společnosti a říká, že reklama nesmí využívat předsudků, nesmí nabádat k násilným aktům, nesmí glorifikovat chování poškozující životní prostředí nebo zdraví spotřebitelů. Reklama podle etického kodexu nesmí šířit klamavé údaje, nesmí využívat podprahové reklamy, nesmí útočit na jiné inzerenty a snažit se jejich výrobky očernit.

My v PROPEOPLE marketing s.r.o. víme, že reklama má své hranice. Dodržování etického kodexu reklamy nám ovšem nebrání tvořit prvotřídní reklamy a reklamní kampaně!

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 774 11 71 71, e-mail: libis@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně