Klíčová slova

Klíčová slova (anglicky keywords) jsou takové výrazy, které jsou v daném textu nejdůležitější, opakují se a jsou také nejvíce vyhledávaná.

Úspěšný reklamní text musí být tedy sestaven tak, aby obsahoval co nejčastěji vyhledávaná klíčová slova. Proto se u reklamních textů provádí takzvaná optimalizace pro vyhledávače, spočívající v nalezení a aplikaci takových výrazů, které lidé nejčastěji hledají. Tyto výrazy označujeme právě jako klíčová slova.

Jedním z hlavních předpokladů efektivního článku je nejen správné zvolení klíčových výrazů, ale také jejich citlivá a úderná aplikace do textu. Jde tudíž o to, odhalit a používat v textu výrazy, které se v souvislosti s daným tématem vyhledávají na internetu nejčastěji.

Klíčová slova je nutno používat jak v textu, tak i v titulku i mezititulcích, v prolincích, v url adresách, v popisech obrázků, apod.

Nejlepší klíčová slova mají následující znaky:

  • jsou často vyhledávané
  • mají nízkou konkurenci výsledků
  • jsou pragmaticky voleny
  • počet klíčových výrazů v textu nesmí být přehnaný, ale ani nedostatečný

Společnost PROPEOPLE marketing s.r.o. zaměstnává odborníky, kteří se optimalizací klíčových slov zabývají a perfektně ji ovládají. Správná klíčová slova umíme nejen vyhledat, ale také je efektivně a nenásilně používat v našich textech.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně