Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum založený na získávání tzv. tvrdých dat - numerických nebo statistických dat. Kvantitativní výzkum používá statistické metody k popisu společenských jevů. Určuje množství určitých postojů, názorů typů chování a dalších definovaných proměnných a poté zobecňuje výsledky.

Kvantitativní výzkum pracuje s měřitelnými daty pomocí kterých formuluje fakta a odkrývá vzorce ve výzkumu. Kvantitativní výzkum pomáhá testovat hypotézy.

Kvantitativní výzkum a jeho metody

Kvantitativní výzkum odpovídá především na otázku: Kolik? Metody sbírání dat kvantitativního výzkumu jsou organizovanější než metody kvalitativního výzkumu, zahrnují různé formy dotazování – online dotazníky, papírové dotazníky, mobilní dotazníky, rozhovory tváří v tvář, telefonní rozhovory a systematické pozorování. Kvantitativního výzkumu se účastní velký počet respondentů.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně