Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je výzkum, který především zjišťují, jak jednotlivci i skupiny interpretují svět . Používá se k poznání skrytých příčin, názorů a motivací, k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu.

Kvalitativní výzkum zajišťuje vhled do problémů a jejich porozumění nebo pomáhá s rozvíjením myšlenek a hypotéz pro potenciální kvantitativní výzkum. Kvalitativního výzkumu se také využívá k odhalení trendů v myšlení a názorech, kvalitativní výzkum umožňuje ponořit se hlouběji do zkoumané problematiky.

Kvalitativní výzkum a jeho metody

Metody sbírání kvalitativních dat většinou nejsou plně organizované. Nejběžnější metody kvalitativního výzkumu zahrnují takzvané focus groups se skupinovými diskuzemi, individuální rozhovory, workshopy, biografický výzkum a pozorování s přímou účastí. Výzkumník při kvalitativním výzkumu přejímá perspektivu zkoumaných subjektů. Účastní se ho spíše menší počet respondentů.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně