Focus group(s)

Focus group je kvalitativní výzkumná metoda získávání dat. Slouží k zjišťování postojů, názorů, mínění a motivů jednání. Metoda focus group se často používá v marketingových výzkumech například k testování účinnosti reklamy nebo ke zjištění reakce na nový produkt.

Focus groups jsou založeny na diskuzi

Jak se výše popsaná výzkumná metoda uskutečňuje? Focus groups jsou skupiny nejčastěji 6 až 10 respondentů náhodně vybraných z cílové skupiny, se kterými se prostřednictvím moderátora vede diskuze na dané téma. Obvykle trvá 1 až 2 hodiny a zadavatel má možnost sledovat diskuzi pasivně prostřednictvím kamery nebo polopropustného zrcadla.

Výstupem bývají podrobnější informace o tom, jak lidé smýšlejí o nějakém problému, jaký mají názor a co jej ovlivňuje a podobně. Při focus groups nelze zjistit kvantitativní údaje, to však ani není cílem této metody.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně