Mediální inflace

Míra mediální inflace udává změnu cenové hladiny jednotlivých médií. Jde tedy o údaj, který popisuje nárůst cen za média během jednoho roku. Mediální inflace vypovídá o poptávce po reklamě – čím větší zájem o reklamu v jednotlivých médiích je, tím je cena vyšší a stoupá i mediální inflace, která se zpravidla vyjadřuje v procentech.

Jak se počítá mediální inflace?

Vzhledem k tomu, že dochází k neustálým změnám cen médií, je možné spočítat mediální inflaci za daný rok až po jeho skončení. Mediální inflaci odhadují samotné mediální agentury, a to jednak za celý mediální trh a jednak za jednotlivá média, ať už jde o televizi, rozhlas či kino.

Mediální inflace se počítá pro jednotlivá média různými způsoby, např. v TV vyjadřuje nárůst ceny za oslovení 1 procenta diváků cílové skupiny starších 15 let.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 774 11 71 71, e-mail: libis@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně