Médium

Médium je technologie či osoba něco zprostředkující, nebo také prostředí, v němž dochází ke komunikačnímu aktu. Pojem médium zahrnuje komunikační kanály, skrze které jsou šířeny informace - zprávy, vzdělání, zábava, reklamní sdělení.

Médium - pojem s více významy

Zatímco médium je ale spíše technický pojem označující nosiče údajů a dat, média jsou kolektivní komunikační prostředky a nástroje, instituce, které slouží veřejné komunikaci mezi zdrojem a lidmi. Takovými institucemi jsou televize, rozhlas, tisk, internet, reklama. Používá se také označení masmédia.

Masmédia neboli hromadné sdělovací prostředky zasahují naráz obrovské množství lidí. U svých příjemců dokáží tato média ovlivnit vnímání sociální skutečnosti, představy a postoje. K přenosu sdělení ale můžou sloužit i méně hromadné kanály – tzv. BTL média podlinkové komunikace. Jedná se o prostředky marketingové komunikace a propagace zaměřené na konkrétnější skupinu lidí.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně