Podlinková komunikace (BTL)

Podlinková komunikace, v marketingové oblast známá též jako BTL (bellow the line), označuje druh reklamy, při které se nevyužívá masových komunikačních prostředků. Jedná se o historické označení. Naopak reklama, při níž se využívá prostředků jako televize, rádi, kino, tisk nebo internet, se nazývá nadlinová komunikace neboli ATL (above the line).

Podlinková komunikace v praxi

Oproti ATL je BTL alias podlinková komunikace více zaměřená na prodej a je přesněji zacílená na vybranou cílovou skupinu. Mezi BTL aktivity se řadí například věrnostní programy, programy s hosteskami (ochutnávky), event a roadshow (akce v místu výskytu cílové skupiny), spotřebitelské soutěže, vhazování letáků do poštovních schránek či in-store podpora.

Podlinková komunikace má krátkodobý až střednědobý charakter a jejím cílem je přilákat nové zákazníky, udržet ty stávající, přimět klienty k akci či zvýšit prodejnost nebo povědomí o značce. V posledních letech se ovšem rozdíly mezi podlinkovou (BTL) a nadlinkovou komunikací (ATL) stírají.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně