Propaganda

Pojem propaganda bývá nejčastěji používaný v politických souvislostech. I v marketingovém světě má ale své místo. Je to metoda ovlivňování názorů cílové skupiny. Tato metoda je ofenzivní, systematická, koncepční a má dlouhodobý charakter. Propaganda velmi často čerpá z reklamy, využívá masové psychologie.

Ve své podstatě je propaganda vždy jakési cílené šíření informací a názorů, které mají za úkol v lidech probudit určité pocity, postoje a nakonec je získat na svou stranu, přimět je k určitému jednání. Propaganda má tedy formovat chování veřejnosti.

Propaganda je forma marketingové komunikace, která využívá určitých komunikačních strategií, které vedou k ovlivnění cílové skupiny.

Propaganda nehraje vždy fér

Vzhledem k tomu, že účelem propagandy je ovlivnění chování i myšlení lidí, jsou v jejím rámci často využívány i postupy, které využívají jejich slabostí. Jedná se například o zkreslování faktů, zamlčování negativních informací, manipulaci, působení na lidské vášně či probouzení strachu a nenávisti.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně