TV Share

TV Share je podíl na televizní sledovanosti. Televizním stanicím slouží jako zpětná vazba - reflektuje oblíbenost programů, úspěšnost marketingové strategie. Pro účely statistik se TV Share vyčísluje jako procento domácností používajících televizi, které si v určitý čas naladily určitou stanici nebo program. Vypočítává se jen z diváků v té době sledujících televizi. TV Share všech stanic dohromady, celkový odsledovaný čas televizními diváky v určitou dobu dává 100 procent.

TV Share a zobrazení dat

Přehled vývoje TV Share televizních stanicí na území České republiky zveřejňuje na svých stránkách Asociace televizních organizací. Ve výsečových grafech zobrazuje průměrné hodnoty za každý týden. Grafy jsou rozdělené podle věku cílové skupiny (např. 15+) a podle času vysílání (celý den, prime time). Procenta TV Share jednotlivých stanic jsou uváděna s přesností na dvě desetinná místa.

PROPEOPLE MARKETING - Reklamní agentura Brno

Pokud se o nás chcete dozvědět více o reklamní agentuře Brno, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.
tel.: +420 773 770 744, e-mail: sevcik@propeople.cz

Naši spokojení klienti:
wienerberger

No. 1 výrobce cihel Porotherm

Realizace kampaně: Akční billboardová kampaň napříč ČR, spolupráce na PR

axa

Špička ve světě pojištění a investic

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, obchodní materiály, video-prezentace

tondach

No. 1 výrobce pravé pálené tašky

Realizace kampaně: Marketingová a mediální strategie, nákup - TV, rádio, internet, tisk, PR, PPC

chrome

Webový prohlížeč No. 1

Realizace kampaně: Digitální kampaň pro podporu Google Chrome při jeho uvedení na trh

logo-intact

Cestovní kancelář se specializací na studium jazyků v zahraničí

Realizace kampaně: Grafické a kreativní práce, bannery, tisková inzerce, internetové kampaně